Meny

  Tävlingsvillkor

  1. Tävlingen organiseras av Skoglöfs Bil AB och är inte på något sätt sponsrad, främjad, administrerad av eller förknippad med Facebook eller Instagram.

  2. Tävlande måste vara bosatt i Sverige och vara över 18 år eller ha målsmans tillstånd.

  3. Du som deltar i tävlingen godkänner att vi eventuellt lägger upp ditt namn och tävlingsbidrag på Skoglöfs Bil ABs sociala medier.

  4. Tävlingar som anordnas på Facebook och/eller Instagram av Skoglöfs Bil AB medför inga avgifter eller köpkrav.

  5. Vinsten/priset kan inte tas ut i kontanter och kan ej bytas mot andra produkter. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

  6. Anställda på Skoglöfs Bil AB och närstående får ej delta i tävlingar arrangerade av Skoglöfs Bil AB.

  7. Instagram/facebookprofilen du tävlar från måste vara skapad efter/följa respektive plattforms regler.

  8. Bidrag som kan uppfattas kränkande/stötande kan komma att tas bort.

  9. Samtliga vinnare utses av Skoglöfs Bil AB eller via lottning.

  10. Vinnaren utannonseras i våra sociala medier, där även vinnaren notifieras. Vinnaren ska inom 7 dagar meddela oss sina kontaktuppgifter för överlämning av vinsten, om svar ej inkommer inom 7 dagar förbehåller sig Skoglöfs AB rätten att utse en ny vinnare.

  11. När du deltar i tävlingarna godkänner du Skoglöfs Bil ABs tävlingsregler och villkor.

  12. Skoglöfs Bil AB kommer ej spara några personuppgifter utöver det som krävs för att administrera tävling/vinstutdelning.